Utveckla lantbruket...
Använd skalblock och cementblock för god byggekonomi

  • I dagens lantbruk måste bönderna satsa för att vinna och det kräver ofta stora investeringar vid byggnationer. Med skalblock och cementblock kan du som lantbrukare kostnadseffektivt bygga olika lantbruksanläggningar t ex när du ska bygga djurstallar, maskinhallar och ridanläggningar. Vill du uppnå starka och hållbara lösningar och samtidigt en god byggekonomi är cementblock och skalblock ett bra alternativ. Båda lösningarna är otroligt starka och tåliga.
  • Tät och stark gödselplatta, laguner och plansilos
    En gödselplatta, laguner och plansilos gjord av skalblock blir helt tät och även mycket stark.
  • Bygga foderbord eller mellanväggar i ladugård
    Skall du bygga foderbord eller mellanväggar i ladugården är skalblock den bästa lösningen. Det ger en stark och tålig yta och är ett av marknadens mest kostnadseffektiva material. Till ytterväggarna och övrigt rekommenderar vi cemenblock.
  • Foderbord byggt av cementblock

 

Fler förslag/idéer