Användningsområden

Skalblock är lämpliga för att t ex bygga pool, husgrund, torpargrund, stödmur, murgrund, gödselplatta, trekammarbrunn, stall, hästbox, maskinhall, trappstomme.

 

 

Skalblock - ersätter traditionell gjutform


cementblock även kallade hålblock tillverkade av Ottossons Cementvarufabrik i Harlösa

Skalblock

Ett skalblock kan ersätta den traditionella gjutformen, med allt vad det innebär av formrivning, spikrensning och rengöring. Skalblocken är utmärkta att använda till gödselplattor och hästboxar på grund av hållfastheten. Skalblocken läggs ovanpå varandra med förskjuten skarv. Mellan varje skifte bör man armera horisontellt och i varje skalblocks hålrum armera lodrätt. Sedan fyller man skalblocken med betong (KC 30). Genom metoden får man en helgjuten mur där skalblocken är gjutformen. Det blir ej heller någon fog med skalblock. Skalblocken finns i bredderna 150, 200 och 250 mm. Skalblocken har en höjd på 175 mm och en längd av 400 mm.

Vikt och betongåtgång

Bredd
Vikt kg/st
Antal/pall
Vikt kg/pall
Betongåtgång/kvm
250
17
48
840
130
200
14
60
860
95
150
12
70
860
60

Materialåtgång
14,3 st/kvm

skalblock som är staplade till en liten mur

Skalblock från sidan

skalblock som är staplade till en liten mur

 

Skalblock med armeringsjärn horisontal och vertikalt

skalblock som är staplade till en liten mur