HÄSTSTALL

För många hästägare är det lika viktigt att hästarna har ett väldesignat stall som att det sjäva har ett ombonat hem. Än viktigare är säkerheten i stallet.

Hållbara material är en självklarhet för att minimera skaderisken. Att mura upp stallet, sadelkammaren och boxar i betonghålblock är både vackert och hållbart.

Vi rekommenderar emellertid skalblock till boxen för att den ska bli extra stark och sparktålig. 

Tänk på att armera väl mellan lagren så att boxväggarna blir extra sparktåliga. En vacker detalj är att längst upp på murkanten lägga en rad med tegelstenas ellerslottssten med ca två centimeters mellanrum för cementfog.